O studiu

Naše komplexní vzdělávání vás připraví na všechny výzvy, které přináší současné podnikatelské prostředí, a pomůže vám dosáhnout skutečného úspěchu. Připojte se k našemu kurzu a staňte se profesionálem v nutričním podnikání, který je vybaven nejen odbornými znalostmi, ale i potřebnými dovednostmi pro úspěšný rozvoj svého podnikání.

Institut zdravého života Welko má dlouholeté zkušenosti s výchovou profesionálních výživových poradců. Díky vlastní poradně výživy a zdravého životního stylu v Brně předáváme svým studentům ty nejkvalitnější informace, které vycházejí z vědeckých poznatků i ze zkušeností z vlastní praxe.

Kurz Profesionál v nutričním podnikání je dvousemestrální vzdělávací program, který vás komplexně připraví na úspěšnou kariéru v oblasti výživového poradenství a podnikání.

Studium kurzu je kombinované. Teoretická část probíhá přes prostředí e-learningové aplikace Moodle. Praktické lekce probíhají živě online a část také prezenčně v Brně nebo Bratislavě. Součástí studia je také praxe ve výživové poradně.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získají Osvědčení o jeho absolvování.

Harmonogram kurzu:

První (zimní) semestr: 1.9.2024 – 31.1.2025
Druhý (letní) semestr: 1.2.2025 – 30.6.2025

Oba semestry mají studenti přístup k ozvučeným přednáškám, skriptům a dalším studijním materiálům, které pokrývají všechny tematické bloky kurzu. Každý měsíc se otevřou nové studijní materiály a tematické bloky, které si můžete prostudovat vlastním tempem.

Celkový rozsah: 320 hodin přednášek a praktických lekcí (160 hodin každý semestr) 

Forma výuky:

Kurz je kombinovaný, zahrnuje:

 • Distanční samostudium: Primární forma výuky, využívající mezinárodně uznávanou e-learningovou aplikaci Moodle, kterou používají přední světové univerzity. Studenti zde najdou ozvučené přednášky, skripta a další podpůrné materiály připravené zkušenými a v daném oboru erudovanými lektory. Každý měsíc získají přístup k novým materiálům a tematickým blokům, které si studují vlastním tempem.
 • Praktické lekce: Konají se online přes aplikaci Zoom nebo prezenčně v Brně a Bratislavě. Termíny a formy praktických lekcí jsou zveřejněny v Moodle na začátku zimního semestru. 

Samostudium a testování:

Každý tematický blok je zakončen testem, který slouží k samoprověření znalostí. Pro úspěšné zvládnutí je nutné dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti. V případě neúspěchu bude student kontaktován vedoucím lektorem, který mu pomůže s opravou testu podle všeobecných studijních podmínek.

Na závěr kurzu absolvují všichni studenti závěrečný test online, pod dozorem vedoucího lektora, který výsledky na místě vyhodnotí. 

forma-vyuky.jpg

Proč studovat tento kurz?

Chcete-li být opravdovým profesionálem v nutričním podnikání, nestačí jen odborné znalosti výživového poradce. Tento kurz vás připraví na všechny aspekty úspěšného podnikání ve výživovém poradenství:

 • Psychologie klienta: Naučíte se, jak lépe porozumět potřebám a motivacím svých klientů, což vám pomůže v poskytování efektivnějších a cílenějších služeb.
 • Ekonomické základy podnikání: Získáte nezbytné znalosti z oblasti ekonomiky, které vám umožní lépe řídit své podnikání a zvyšovat jeho ziskovost.
 • Právní aspekty podnikání: Budete se orientovat v právních požadavcích a předpisech, což vám zajistí bezproblémový chod vaší praxe a ochranu před možnými právními komplikacemi.
 • Zásady marketingu: Naučíte se, jak efektivně propagovat své služby, budovat svou značku a oslovovat nové klienty.
 • Zásady koučinku: Osvojíte si dovednosti koučinku, které vám umožní lépe podporovat své klienty na jejich cestě za zdravějším životním stylem.
 • Možnosti umělé inteligence: V dnešní době je umělá inteligence nepostradatelným nástrojem pro zefektivnění procesů a zvýšení konkurenceschopnosti. Naučíte se, jak využít AI ve vašem podnikání pro zlepšení služeb a optimalizaci provozu. 

Co získáte absolvováním kurzu:

 1. Komplexní odborné znalosti: Získáte hluboké porozumění výživovému poradenství a dovednosti nezbytné pro efektivní práci s klienty.
 2. Podnikatelské dovednosti: Naučíte se základy podnikání, marketingu a právních aspektů, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení vaší praxe.
 3. Psychologie a koučink: Získáte schopnost lépe porozumět a motivovat své klienty, což povede k lepším výsledkům.
 4. Využití moderních technologií: Naučíte se, jak využívat umělou inteligenci k optimalizaci vašich služeb a zvýšení konkurenceschopnosti.
 5. Praktická zkušenost: Díky seminářům a workshopům budete mít možnost aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích.
Kurz Profesionál v nutričním podnikání - ukončení kurzu